เกี่ยวกับผู้เขียน

หมูหวาน (Moowan)

Freelance Digital Content Writer / Content Creator

 

หมูหวาน จบจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทำงานในสาย Content Creator  มา 3 ปีครึ่งแล้ว เป็นนักเขียนที่รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ซึ่งการเขียนนับเป็นหนึ่งในความหลงใหลของหมูหวาน เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆ หมูหวานเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้ควรอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอนเทนต์ที่ได้นำเสนอจะแรงบันดาลใจให้นักการตลาดทุกคน

 

และด้วยประสบการณ์จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงเนื้อหาและทักษะด้านการใช้ภาษาที่ดี เพื่อที่จะได้สามารถถ่ายทอดงานเขียนที่มีคุณภาพออกมา